Elpensi är esperanto och betyder att tänka ut. Vi erbjuder konsulttjänster inom några huvudområden:

  • Rådgivning till företagsledningar om samhällskontakter, strategier och företagsförvärv främst inom vård och life-science.
  • Professionellt styrelsearbete.
  • Design och support av IT-tjänster som nätverk, webb, säkerhet riktat till mindre företag och organisationer samt till privatpersoner.